Aktier

De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet. De sammenligner priser for at få den billigste mobiltelefontakst eller det billigste nye køleskab.

Men når det gælder forvaltning af pensionsopsparingen eller den frie opsparing overlades det hele ofte ukritisk til banken. For det meste er det ikke særlig god privatøkonomi. Indlånsrenten på en bankbog er meget lav. Og banken har ikke praktisk mulighed for at følge løbende op på alle kunders investeringer i værdipapirer.
I vores naboland Sverige er svenskernes private investeringer i aktier nærmest blevet en folkesport. Svenskerne læser børskurser ligeså hyppigt som danskerne læser tipsresultater.
De har fundet ud af, at investering i aktier kan være en meget givtig opsparingsform. Undersøgelser viser, at aktier på langt sigt næsten altid giver et bedre afkast end obligationer. Baggrunden er, at investorerne kræver en vis risikopræmie for at holde aktier frem for obligationer.

På aktier kan pengene tabes, hvis selskabet går konkurs. Aktieejerne vil derfor normalt kræve et afkast, der modsvarer den gældende realrente, inflationen plus en risikopræmie på tre til fire procent, i alt ca. ti procent om året. Er det gennemsnitlige afkast lavere, har det været en dårlig forretning for investorerne, og så vil aktiekurserne falde.

Mange danskere har de seneste år også opdaget, at investering i aktier kan være både lønsom, lærerig og spændende. - OMXC20-indekset over de største danske aktier er siden marts 2003 steget 65 procent.

De har også opdaget, at de ofte kan gøre det bedre selv end deres bank. Desværre betalerde fleste nybegyndere dyre lærepenge. På aktiemarkedet findes der masser af farlige faldgruber, som den uerfarne investor let falder i.

Hverken myndigheder eller banker forsøger at lære danskerne at begå sig på aktiemarkedet. At investere i aktier er ellers en meget samfundsgavnlig gerning. Ved at købe aktier er man med til at skyde risikovillig kapital i danske virksomheder. De bruger pengene til investering i nye maskiner, produktudvikling og i sidste ende skabelse af nye arbejdspladser.

Formålet med denne Aktieskole er at hjælpe nybegynderen og den uerfarne investor i gang med at investere i aktier, blandt andet ved at fortælle om fælderne, om hvordan man handler aktier og om metoder til at finde de »attraktive« aktier.

Der er en risiko
Men husk: Selvom man er erfaren investor, er det ikke ufarligt at færdes på aktiemarkedet. Der er altid risiko for at tabe penge, og alle aktieinvestorer oplever det engang i mellem.
Til gengæld er der også stor sandsynlighed for en pæn gevinst, hvis man følger visse faste spilleregler for sine aktieinvesteringer. De vigtigste spilleregler vil vi gennemgå i Aktieskolen de næste ni søndage.
Endelig skal det understreges, at der findes alternativer til aktier. Man kan også placere sin opsparing på bankbogen, i obligationer, ejendomme eller under hovedpuden.
Man skal bare være opmærksom på, at der næsten altid er en klar sammenhæng mellem afkast og risiko. Eksempelvis er risikoen på 2-årige statsobligationer meget lav, og det er renten også.

På 30-årige realkreditobligationer er renten højere, men det er kursrisikoen også. Risikoen på aktier er endnu større, men gevinstmulighederne er også betydeligt bedre.
Aktieinvestering handler derfor først og fremmest om, at man gør op med sig selv, hvilken risiko man vil tage.

Der findes børsnoterede selskaber, som er meget solide og som giver pæne overskud hvert år. Nogle af disse aktier er også »billige«, og den slags aktier går man sjældent helt galt i byen med. Her er der altså pæne gevinstmuligheder med lav risiko. Det er også den slags aktier, som vi vil fokuserer på i denne Aktieskole.

I den anden ende af skalaen findes de meget risikofulde aktier. Aktier i selskaber eksempelvis inden for bioteknologi eller teknologi, som måske stort set ikke tjener penge, handles ofte til høje priser, fordi mange investorer forventer, at selskabet i fremtiden kommer til at tjene mange penge. Nogle gange er forventningerne mere baseret på ønskedrømme end på realiteter. Derfor bliver den slags investeringer ofte en tabsgivende oplevelse.

Er dine aktier ned i en lav kurs og mangler du hurtigt kontanter og penge til at klare dig igennem, så læs om lån trods RKI registerering og forskelige online forbrugslån her.

I enkelte tilfælde bliver drømmen til virkelighed, og her kommer så den store gevinst. Men den strategi kan kun anbefales for den meget spekulative investor, og jeg mener ikke, at det generelt er en givtig vej at gå. Den strategi er mere for spillertyperne, som også har hang til tips og lotto.

Før man begynder at investere på aktiemarkedet er det vigtigt, at man sætter sig ind i, hvordan det fungerer, og hvad en aktie og hvad det hele egentlig er.

Alt om ingenting og mere til..